II. Ulusal Biyosidal Kongresi 17-20 Kasım 2011 tarihlerinde Side/Antalya'da Düzenlenmiştir.

II. Ulusal Biyosidal Kongresi 17-20 Kasım 2011 tarihlerinde Side/Antalya'da Düzenlenmiştir.


Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde,
17-20 Kasım 2011 tarihlerinde Side/Antalya'da “ II. Ulusal Biyosidal Kongresi ” düzenlenmiştir.
Firmamızın da Platin Sponsor olarak katıldığı kongreye Belediyelerimizin çevre ve halk sağlığı konularında çalışan birimlerinden, Üniversitelerin çevre halk sağlığı konularıyla ilgilenen akademik birimlerinden,
İl sağlık müdürlüklerinde görevli çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalık şubelerinden,Bakanlıklarımızın “çevre ve sağlıkla” ilgili yönetim birimlerinin ilgili Daire Başkanlıklarından,
Halk sağlığı alanında ilaçlama yapan ve biyosidal ürün piyasaya arz eden firmalardan,Konuyla ilgilenen diğer kamu ve özel sektörden katılımcılarla gerçekleşmiştir.