III. Ulusal Biyosidal Kongresi/Şanlıurfa

III. Ulusal Biyosidal Kongresi/Şanlıurfa

Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Belediyesi ve ARGEFAR işbirliğinde,
01-04 Kasım 2012 tarihlerinde Şanlıurfa'da “ III. Ulusal Biyosidal Kongresi ” düzenlenmiştir.

Firmamızın da Altın Sponsor olarak katıldığı kongreye Belediyelerimizin çevre ve halk sağlığı konularında çalışan birimlerinden, Üniversitelerin çevre halk sağlığı konularıyla ilgilenen akademik birimlerinden, İl sağlık müdürlüklerinde görevli çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalık şubelerinden,Bakanlıklarımızın “çevre ve sağlıkla” ilgili yönetim birimlerinin ilgili Daire Başkanlıklarından, Halk sağlığı alanında ilaçlama yapan ve biyosidal ürün piyasaya arz eden firmalardan,Konuyla ilgilenen diğer kamu ve özel sektörden katılımcılarla gerçekleşmiştir.