Rat Killer Perfekt

KEMİRGENLERLE MÜCADELE EDİYORUZ! 

Rodentler,sıçan ve farelerin de dahil olduğu zarar verici kemirgen hayvanlardır ve önemli bir enfeksiyon kaynağı olarak dikkati çeker. Hızla çoğalırlar. Tarla veya depolarda bulunan gıdaları tahrip ederler ve patojen mikroorganizma ve parazitleri taşıyarak bulaştırırlar.Gıda hijyenini temin ve ekonomik kayıplarını önlemek için rodentler kontrol altında tutulmalıdır. 

Bu nedenle çeşitli mekaniksel, fiziksel ve kültürel yöntemler uygulanmakta, ağırlıklı olarak iç kanama yoluyla ölüme neden olan antikoagulant özellikli Rodentisit ürünler kullanılmaktadır. 

İçerisindeki vanilya aroması ile kemirgenler için cezp edici  özelliği olan, %0,003 Brodifacoum aktif caddesi  içeren pasta formulasyon yapısında rodentisittir.

 Tüm rodentisit ürünler İtalya'dan ithal edilmekte olup, T.C.Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlıdır.

Bütün ürünlerin formulasyonlarında, hedef dışı canlılar için caydırıcı tad veren bitrex (denatonium benzoate) bulunmaktadır.

Ürün Ambalaj Koli/Kutu İçersindeki Miktarı
Rat Killer Perfekt 90gr X 25 adet 8 adet
  250 gr 16 adet