Ascyp Kombi

Karasinek Mücadelesinde Kalıcı Çözümler

Karasineklerin çevreye, hayvanlara ve çalışanlara rahatsızlık verdiği, stres kaynağı olduğu,  bununla birlikte birçok hastalığın bulaşmasında ya mekanik ya da biyolojik olarak rol oynadığı bilinmektedir Yaygın karasinek olarak isimlendirilen Musca domestica, Dünya’nın her yerinde bulunur ve insanlar ile birlikte yaşayan türüdür.

Imidacloprid içeren Spreylenebilir Karasinek Yemidir.

Imidacloprid neonikotiniod sınıfına ait olan temas veya yutma yolu ile etki eden sistemik bir insektisittir.Imidacloprid nörotoksin gibi sinir sistemindeki çeşitli tipte post-sinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine geri dönüşümsüz bağlanarak sinirsel iletimin tamamlanmasını engelleyerek etkinlik sağlar.

 Ascyp Kombi, % 5 oranında imidacloprid içeren suda çözülebilir granüldür.

Karasineklere karşı güçlü öldürücü özelliktedir.Formulasyonda bulunur karasinekleri cezbedici feromon Z-9 tricosene ile hızlı etki sağlar.

Ascyp Kombi uzun süreli rezidüel etkinlik sağlar. Uygulamadan sonra, şartlara bağlı olarak 6 haftaya kadar kalıclığını korumaktadır.

Güvenle kullanılır, formulasyonda hedef dışı canlılar tarafından tüketilmesini önlemek için denatonium benzoate (bitrex) bulunur.

İçerdiği aktif maddeye bağlı olarak yalayıcı-emici ağız parçalarına sahip (e.g. Musca domestica, Fannia cannicularis, Calliphora spp., Lucilia spp, Drosophila spp) tüm karasinek türlerine etkilidir.

Hem kentsel alanlarda hem de hayvan çiftliklerinde karasinek mücadelesinde kullanabileceğiniz, etkili ve hızlı çözüm ortağınız!

 

İçerik:  % 5   imidacloprid ( saf )                                                           

            % 0,05 9-Z-Tricosene              

           %0,005 denatonium benzoate

Formulasyon: WP ( ıslanabilir toz)

Etkili olduğu haşereler: Karasinek ergin

Kullanım Şekli: Sulandırılarak, pompa ile

Toksisitesi: imidacloprid akut oral LD50 değeri 450 mg/kg