STARBAR QUICKSTRIKE SCATTER FLY BAIT
* G Formulasyonda Dinotefuran İçeren Ürün
* Hedef: Ergin Karasinek
* Uygulama Şekli: Direk serpme ya da istasyonlar ile


Starbar Quickstrike  Scatter Fly Bait  direkt uygulanabilen hızlı etkili, benzersiz kalıcılığa sahip kullanıma hazır bir karasinek yemidir.


Quickstrike Scatter Fly Bait'in aktif maddesi nedir?
Quickstrike'da bulunan aktif madde Dinotefuran'dır.
Dinotefuran, Mitsui Chemicals firması tarafından geliştirilmiş, 3.nesil neonikotinoid grubunun temsilcisi yeni furanikotinil insektisittir. Quickstrike ürünlerinde Mitsui Chemicals 'ın orijinal aktif maddesi kullanılmıştır. Dinotefuran geniş spektrumlu bir insektisit aktif maddedir. Karasineklerde tüketildikten hemen sonra hızlı etkinlik gösterir.

Etki mekanizması nedir?
Dinotefuran temas ve mide zehri olarak etki eder, temastan kısa bir süre sonra beslenme durur ve ölüm gerçekleşir. Dinotefuran kolinesterazı inhibe etmez veya sodyum kanallarına müdahale etmez. Dinotefuran , böcek nikotinik asetilkolin reseptörlerinin agoinisti olarak davranır ancak Dinotefuran'ın diğer neonikotinoid insektisitlerden farklı şekilde, nikotinik asetilkolin bağlanmasına etki ettiği kabul edilir. Diğer neonikotinoid aktif maddelerde bildirilen direnç gelişimine rağmen dinotefuran için bilinen bir direnç gelişimi bilgisi bulunmamaktadır.

Quickstrike Scatter Fly Bait nasıl uygulanır?
Quickstrike uygulaması çok kolaydır. Direk serpme şeklinde veya bir yem istasyonu yardımı ile uygulanır. Bir istasyon ile uygulamak yemin temiz kalması ve nemden etkilenmemesini sağlar, böyle bir uygulamada, karasineklerin davranış özelliklerinden dolayı istasyon yarım metreden fazla yükseklikte bulunmamalı ve karasinek yoğunluğuna göre doğru sayıda kullanılmalıdır.

BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

* Kullanıma hazırdır, direk uygulanır, etkinliği uygulama esnasında gözlenebilir.
* Homojen formulasyon içerir.
* Şeker bazlı granüllerdir, granüllerin büyüklüğü ve rengi karasineklerin davranışları ve alışkanlıkları göz önüne alınarak üretilmiştir.
* Formulasyonda bulunan tricosene feromonu ile yemin cezbedici ve çekici olması sağlanmıştır.
* Yemin tüketilmesi gözlenebildiğinden, tüketildikçe tekrar yem uygulanır.
* Sprey buharlarının uygulayıcıda neden olduğu alerjik vb. yan etkilere neden olmaz, kullanıcı dostudur.
* Granül yapıda bir formulasyona sahip olması, ürünün sahada kalıcı etkili olmasını sağlar.
* Ürün CLS/Wellmark International - USA' de üretilmektedir. Starbar, Quickstrike, Wellmark firmasının tescilli markalarıdır.

ASCYP KOMBI
* WG Formulasyonda Imidacloprid İçeren Ürün
* Hedef: Ergin Karasinek
* Uygulama Şekli: Püskürterek 

Ürün Ambalaj Koli/Kutu İçersindeki Miktarı
KARASİNEK YEMİ gr adet

KARASİNEK YEMİÜrün Hakkında Bilgi Alın

KARASİNEK YEMİ hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz